شهرداری کلات نادر یکی از قدیمی ترین نهادهای تاسیس شده در شهر کلات نادر و شهرستان کلات است. قدمت این دستگاه نیمه دولتی به سال ۱۳۳۰ خورشیدی باز می گردد.