برای ارتباط با شهرداری کلات نادر می توانید از روش های زیر استفاده نمایید:

ایمیل: info@sh-kalatnader.ir

سایت: www.sh-kalatnader.ir

تلفن تماس: ۳۴۷۲۲۲۲۱-۰۵۱

آدرس: خراسان رضوی، کلات نادر، میدان شهرداری.