با توجه به نیاز شهرداری و در راستای اطلاع رسانی هرچه بهتر و همچنین ارائه خدمات مطلوب به شهروندان سایت شهرداری کلات نادر به آدرس www.sh-kalatnader.ir ساخته شد. این پایگاه با هدف ارائه خدمات از راه دور و ارایه خدمات الکترونیک بدون مراجعه و اطلاع رسانی از پروژه ها، رویدادها و … ساخته شده است.

ارسال دیدگاه