سایت شهرداری کلات نادر به آدرس www.sh-kalatnader.ir ساخته شد

  • پنجشنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۷
  • با توجه به نیاز شهرداری و در راستای اطلاع رسانی هرچه بهتر و همچنین ارائه خدمات مطلوب به شهروندان سایت شهرداری کلات نادر به آدرس www.sh-kalatnader.ir ساخته شد. این پایگاه با هدف ارائه خدمات از راه دور و ارایه خدمات الکترونیک بدون مراجعه و اطلاع رسانی از ...

    گالــــری